Sodobna analitična filozofija

Sodobna analitična filozofija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potrč Matjaž

Predstavljeni bodo temeljni filozofski pojmi, kakor jih v odnosu do začetkov analitične filozofije razume sodobna analitična filozofija, in sicer: filozofska analiza, definicija, pojem – njegov obseg in vsebina, argument, temelji neformalnega in formalnega sklepanja; premise, teze, hipoteze, sklep; dedukcija in indukcija, metodologija. Sledi predstavitev osrednjih zamisli sodobne analitične filozofije ter njenih izbranih in najznačilnejših predstavnikov, pojmovna analiza in paradoks analize, atomizem, filozofija običajnega jezika, definicija, primer definicije vednosti, znanstvene hipoteze, empirizem, dunajski krog in znanstvena filozofska tradicija, upravičenje, normativnost in naturalizacija v spoznavni teoriji, ontologiji in etiki, zdravorazumska psihologija, teorija pomena, realizem in antirealizem, resničnost, mereologija, postanalitična filozofija, kontekstualizem, partikularizem.
Metoda filozofske analize bo predstavljena na primerih sodobnih razprav iz ontologije in metafizike, spoznavne teorije, etike, estetike.

Austin, J. L. Kako napravimo kaj z besedami (Ljubljana: Studia Humanitatis 1990), str. 13-22.
Brentano, F. Psihologija z empiričnega vidika (Ljubljana: SM 1997), str. 273-283, 312-318.
Kripke, S. Imenovanje in nujnost (Ljubljana: Krtina 2000), str. 23-56.
Potrč, M. Pojavi in psihologija (Fenomenološki spisi) (Ljubljana: ZIFF 1995), str. 21-27.
Potrč, M. Dinamična filozofija (Ljubljana: ZIFF 2004), str. 89-98.
Strahovnik, V. Moralna teorija. O naravi moralnosti (Maribor: Aristej 2016), str. 13-39.
Strahovnik, V. Uvod v vrlinsko epistemologijo. Analiza, 2004, 8(3): 101-118.
Wittgenstein, L. O gotovosti (Ljubljana: Apokalipsa 2004).