Sodobna slovenska kratka proza

Sodobna slovenska kratka proza

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja, prof. dr. Žbogar Alenka

Vsebina

Kratkoprozna vrstna terminološka vprašanja. Kvantitativna in kvalitativna merila za preučevanje kratke proze. Značilnosti tradicionalnih in sodobnih kratkoproznih žanrov. Zgodovinski pregled (slovenske in svetovne) kratke proze. Dve usmeritvi slovenske kratke proze po letu 1980: postmodernistične in paradigme ))preteklih literarnih usmeritev« (realističnih, eksistencialističnih, modernističnih). Tipologija zgodb (metafikcijske, lirične, z ljudsko in pravljično motiviko, fantastične, zgodovinske, o izpraznjenih medosebnih odnosih (v urbanem okolju)). Postmodernizem in mlada slovenska proza: predstavniki in značilnosti njihovih pisav (metafikcionalisti, subjektni realisti, arhaizatorji, čisti fantastiki, minimalisti). Trivialni elementi v slovenski postmodernistični kratki prozi, Elementi literature izčrpaneeksistence v sodobni slovenski kratki
prozi. Seminarsko delo: predstavitev temeljnih predstavnikov in zbirk sodobne slovenske kratke proze.