Srednjeveška in renesančna filozofija 1

Srednjeveška in renesančna filozofija 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Vsebina

Pregled glavnih obdobij, avtorjev in filozofskih šol v obdobjih patristike, srednjega veka in renesanse.
1. Grška in latinska patristika – krščanstvo in filozofija. Avguštin in Dioniozij Areopagit.
2. Sholastika. Tomaž Akvinski.
3. Renesančna filozofija. Novo razumevanje človeka in sveta. Prehod k novoveški filozofiji.