Srednjeveška in renesančna filozofija 2

Srednjeveška in renesančna filozofija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Izbrane teme, avtorji in spisi iz patristične, bizantinske, sholastične, islamske in judovske srednjeveške filozofije in renesančne filozofije.
1. Razvoj temeljnih filozofskih pojmov na začetku ter v nadaljnjem razvoju krščanske filozofije pri grških in rimskih avtorjih.
2. Izbrani patristični, srednjeveški in renesančni filozofski avtorji in analiza njihovih del.
3. Zgodovina vplivov antične filozofije na krščansko filozofijo ter zgodnejših krščanskih filozofov na kasnejšo filozofijo.

Temeljna literatura / Basic Readings:
Origen, O počelih, Ljubljana 2013, str. 15-338 (pregledno).
Evagrij Pontski, Spisi in pisma, Ljubljana 2015, str. 53-84 (Praktik), 85-101 (Gnostik), 102-130 (O molitvi).
Boetij, Tolažba filozofije, Ljubljana 2012, str. 59-315 (pregledno).
Mojster Eckhart, Pridige in traktati, Celje 1995 (izbrana poglavja).
Nikolaj Kuzanski, O božjem pogledu, Ljubljana 1997, str. 5-80.

Priporočena literatura / Suggested Readings:
Tatakis, Bizantinska filozofija, Celje 2001, str. 13-21, 94-111, 140-177, 237-256.
Corbin, H., Zgodovina islamske filozofije, Celje 2001 (izbrana poglavja).
Vajda, G., Judovska srednjeveška misel, Celje 2001 (izbrana poglavja).
Loski, V., Mistična teologija vzhodne Cerkve, Ljubljana 2008.