Srednjeveška in renesančna filozofija 2

Srednjeveška in renesančna filozofija 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Vsebina

Izbrane teme, avtorji in spisi iz patristične, bizantinske, sholastične, islamske in judovske srednjeveške filozofije in renesančne filozofije.
1. Razvoj temeljnih filozofskih pojmov na začetku ter v nadaljnjem razvoju krščanske filozofije pri grških in rimskih avtorjih.
2. Izbrani patristični, srednjeveški in renesančni filozofski avtorji in analiza njihovih del.
3. Zgodovina vplivov antične filozofije na krščansko filozofijo ter zgodnejših krščanskih filozofov na kasnejšo filozofijo.