Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I

Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša

Predavanja zajemajo pregled zgodovine umetnosti zgodnjega srednjega veka v Zahodni Evropi od začetkov starokrščanske umetnosti v 3. stoletju do zaključka karolinškega obdobja (približno do konca 9. stoletja). Glavne umetnostne zvrsti (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo) so predstavljene v posameznih tematskih sklopih: starokrščanska umetnost,
umetnost v času preseljevanja ljudstev in karolinška umetnost. Osnovni poudarek je na krščanski umetnosti latinskega Zahoda, del predavanj pa je namenjen tudi osnovnemu spoznavanju sočasnega umetnostnega dogajanja v Bizantinskem cesarstvu (do konca obdobja ikonoklazma). Podrobneje so prikazani ključni spomeniki, ki jasno zrcalijo vsakokratne gospodarske, družbene, politične in verske razmere svojega časa in okolja in ob katerih je mogoče spoznavati glavne poteze slogovnega razvoja in temeljna ikonografska vprašanja. Študent oz. študentka se seznani tudi z ustrezno terminologijo in literaturo za obravnavano obdobje.

- Johann Konrad Eberlein, Christine Jakobi-Mirwald, Grundlagen der mittelalterlichen Kunst. Eine Quellen kunde, Berlin 1986.
- John Beckwith, Early Medieval Art, London 1974.
- John Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, Harmondsworth 1970.
- Robin Cormack, Byzantine Art, Oxford 2000.
- Jean Hubert, Jean Porcher, Wolfgang Fritz Volbach, L’Europe des invasions (L’Univers des formes 12), Pariz 1967.
- Christoph Stiegmann, Matthias Wemhoff, 799. Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn, Mainz 1999.