Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II

Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin, doc. dr. Žunkovič Igor

Vsebina

Predmetni sklop Zgodovina svetovne književnosti 3 prinaša zahtevnejšo obravnavo literarnozgodovinskih tem: specifik obdobij, smeri, tokov in gibanj ter poznavanje vpliva kulturnozgodovinskih raznolikosti na posebnosti vseh treh literarnih vrst. Vaje z nanašanjem na vse našteto uvajajo v suvereno tekstno-analitično in interpretativno uporabo poznavanja literarnozgodovinskih specifik literarnih obdobij, smeri itn. v zgodovinskem razvoju svetovne književnosti.