Izbrana poglavja iz grške književnosti - seminar 2

Izbrana poglavja iz grške književnosti - seminar 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Vsebina

Seminar je posvecen branju izbranega besedila iz kateregakoli obdobja anticne grške književnosti. Uvaja v metode filološke interpretacije in samostojno reševanje interpretacijskih problemov.