Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

Izbrana poglavja iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, red. prof. dr. Snoj Marko

Vsebina

Predmet je zasnovan tako, da se v skupni vsoti 60 ur predavanj izmenja več predavateljev s področja zgodovinskega primerjalnega jezikoslovja. Za posamezni sklop predavanj predavatelj v dogovoru z nosilcem (ta hkrati deluje kot koordinator) izbira iz nabora zahtevnejših, tudi ožje specifičnih poglavij iz indoevropske primerjalne slovnice: glasoslovje, naglasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje, skladnja, leksikologija, zgodovinska slovnica slabše ali pozno dokumentiranih oz. študentu težje dostopnih, v osrednjem kurikulu manjšinsko zastopanih indoevropskih jezikov oz. vej indoevropskih jezikov.