Jezikovno tržišče

Jezikovno tržišče

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

Vsebina

Jezik in družba
- jezik in družbena interakcija, moč jezika, jezik in ekonomija

Jezikovno tržišče
- politična ekonomija jezika (jezikovni trg, hierarhija jezikov)
- ekonomski parametri jezika (normativni in subjektivni)
- večjezičnost/večkulurnost in ekonomija (vrednost jezikovne raznolikosti- jezik večine, jezik manjšine, jezik imigrantske skupnosti)
- vrednost medskupinske komunikacije, jezikovno poučevanje
- vrednost jezikovne vitalnosti- učinek jezika na trgovinske tokove
- globalizacija/globalna ekonomija v sociolingvistični perspektivi