Književnost 3: Španska proza 19., 20. in 21. stoletja

Književnost 3: Španska proza 19., 20. in 21. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Predmet seznanja študenta s posebnostmi in najpomembnejšimi avtorji španske proze 19., 20. in 21. stoletja ter s teoretičnimi osnovami pripovedništva. Predmet vključuje tudi podrobno analizo izbranih proznih del.

19. stoletje:
kratka proza; realistični roman;

20. stoletje:
kratka zgodba in esejistična proza ter roman v književnih generacijah na začetku stoletja; razvoj povojne proze (1939 – 1975): vpliv cenzure, razvoj romana – neorealizem, narativno eksperimentiranje v šestdesetih in sedemdesetih letih; vrnitev k realističnemu pripovedništvu v osemdesetih letih; postmodernizem v španski prozi konec 20. stoletja.

21. stoletje:
španski roman v dobi globalizacije; boom španske proze v začetku stoletja; raznolikost tematike v sodobnem španskem romanu; fenomen bestsellerjev.