Konstrukcija socialnega sveta

Konstrukcija socialnega sveta

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Marčič Renata, doc. dr. Lep Žan, prof. dr. Miheljak Vladimir

Vsebina

Pojem socialne resničnosti:
Predstavljeni so glavni teoretični modeli socialne resničnosti v socialni psihologiji in širše v družboslovju (Festinger, Moscovici, Berger in Luckmann, ..) ter razloženi značilni pojavi in glavne ravni socialne resničnosti.

Socialna resničnost in socialno vplivanje:
Povezava med strukturo in dinamiko socialne resničnosti ter pojavi socialnega vplivanja, socialno motivacijo in delovanjem sebstva.

Socialna resničnost in družba:
različne psihološke teorije družbe/ v zvezi z družbo, funkcionalizem, societalna psihologija in analitična socialna psihologija, kritična (socialna) psihologija, socialno psihološki vidiki socialnega razslojevanja.

Epistemologija socialne psihologije:
Navezava problematike socialne resničnosti na epistemologijo socialne psihologije in znanosti nasploh. Epistemološke pozicije v socialni psihologiji: nomotetična (klasična eksperimentalna socialna psihologija), hermenevtična (socialni konstrukcionizem) in transformativna (fenomenološko orientirana socialna psihologija). Metodologija in teorija metode v socialni psihologiji, filozofija psihologije.