Kontrastivna analiza

Kontrastivna analiza

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko, izr. prof. dr. Krevs Birk Uršula

Vsebina

- Mesto in metode kontrastivne lingvistike (unilateralna in bilateralna)
- Temeljni pojmi: tertium comparationis, jezikovno znamenje, kongruenca, ekvivalenca, konvergenca, divergenca, interferenca
- Problematika razlik in podobnosti med jezikovnima sistemoma in jezikovno rabo (udeleženske vloge, glagolska, samostalniška in pridevniška vezljivost, predlogi, stavčni vzorci, trpnik, modalnost, leksikalna ekvivalenca, lažni prijatelji, frazeologizmi, besedotvorni vzorci, razmerje med skladnjo in besedotvorjem, manjšalnice, lastna imena, glasoslovje in pravopis, samostalniški in glagolski stil, besedilna slovnica itd.