Mednarodni interdisciplinarni seminar

Mednarodni interdisciplinarni seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Movrin David

Predmet se izvaja v obliki interdisciplinarnega enotedenskega intenzivnega seminarja, ki poteka v okviru programa. Študenti predstavijo svoje teme oziroma magistrske naloge ter o njih razpravljajo. Poleg predstavitev potekajo ekskurzije, kjer se odvijajo predavanja in diskusije, ki temeljijo na študijsko relevantnih spomenikih, predmetih ali besedilih v muzejih ali na arheoloških najdiščih. Na ta način se študenti vseh univerz v programu Evropskega magisterija iz klasičnih kultur vključujejo v sistematičen dialog – ne le z neposrednimi mentorji, temveč tudi z drugimi znanstveniki, ki sodelujejo v programu, in z drugimi magistrskimi študenti. Skupni seminar praviloma poteka enkrat na študijsko leto na različnih lokacijah v državah univerz, vključenih v program.

Temeljna študijska literatura // Basic readings:
- Turabian, Kate. Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. Chicago: University of Chicago Press, 2018. 464 pp.
- Schaps, David. Handbook for Classical Research. London: Routledge, 2010. 488 pp.
- Jenkins, Fred. Classical Studies: A Guide to the Reference Literature. Westport, CT: Libraries Unlimited, 2006. 422 pp.
- L'Année philologique: Bibliographie critique et analytique de l'antiquite gréco-latine. 1925- . Paris: Les Belles Lettres, 1928-. Dostopno preko Nukovega mrežnika.

Dodatna literatura // Additional readings:
- Oxford Bibliographies: Classics (www.oxfordbibliographies.com/page/137)
- Graf, Fritz, ed. Einleitung in die lateinische Philologie. Einleitung in die Altertumswissenschaft. Stuttgart: Teubner, 1997. 725 pp.
- Nesselrath, Heinz-Günther, ed. Einleitung in die griechische Philologie. Einleitung in die Altertumswissenschaft. Stuttgart: Teubner, 1997. 773 pp.