Nacionalne književnosti - vaje

Nacionalne književnosti - vaje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Nada Marija, prof. dr. Smolej Tone

Pri vajah bo izvajalec predstavil zgodovino posameznih nacionalnih književnosti, osredinil pa se bo na bistvena literarna obdobja in kanonizirane avtorje. Študentje bodo imeli vpogled v strnjeno zgodovino posamezne nacionalne književnosti, posamezna dela pa bodo lahko podrobneje obravnavana, ob tem pa bodo spoznavali tudi temeljne interpretacije.

Kos, Janko. Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: DZS, 2005.

Kos, Janko (ur.). Antologija svetovne književnosti. Od renesanse do romantike. Ljubljana: DZS, 1977.

Sanders, Andrew. The Short History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Bendixen, Alfred (ur.). A Companion to the American Novel. Chichester: Wiley Blackwell, 2012.

Beutin, Wolfgang et al. Deutsche Literaturgeschichte. Stuttgart: J. B. Metzler, 2008.

Cornwell, Neil (ur.). The Routledge Companion to Russian Literature. London: Routledge, 2001.

Gikandi, Simon (ur.). The Routledge Encyclopedia of African Literature. London: Routledge, 2003.

Meisami, Julie Scott in Paul Starkey (ur.). The Routledge Encyclopedia of Arabic Literature. London: Routledge, 1998.

Webby, Elizabeth (ur.). Australian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.