Nemščina za muzikologe 1

Nemščina za muzikologe 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Vremšak Richter Vanda

Razvijanje sposobnosti za osnovno pisno in govorno sporazumevanje v nemškem jeziku, usvajanje glavnih slovničnih struktur in osnovnega besedišča, ob branju lažjih strokovnih besedil v 2. semestru pa tudi osnove strokovne terminologije.

- Ch. Fandrych, U. Tallowitz (2008): Klipp und klar; Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch. Klett.
- H. Földeak (2005): Sag's besser; Teil I. Hueber.
- J. Busse (2005): »der«, »die« oder »das«?. Hueber
- izbrana poljudna in lažja strokovna besedila