In memoriam: Poslovil se je zaslužni prof. dr. France Strmčnik

Vir: Delo, 7. 12. 2020

Vir: Delo, 7. 12. 2020

Zadnjega novembra se je v 93-letu starosti poslovil prof. dr. France Strmčnik, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, ki je skoraj štirideset let predaval didaktiko na oddelku za pedagogiko in na drugih fakultetah, ki izobražujejo bodoče učitelje. Njegovo pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo je zaznamovalo številne generacije študentov, učiteljev in svetovalnih delavcev ter kritično sooblikovalo razvoj slovenske pedagoške znanosti. Pomemben je njegov prispevek pri prenašanju dosežkov stroke v življenje in delo vzgojno-izobraževalnih institucij, še posebno pri oblikovanju rešitev na področju učne diferenciacije in individualizacije ter uveljavljanju problemskega pouka. Njegova dediščina na področju didaktike ima neprecenljivo vrednost. Nenehno je poudarjal prizadevanje za večje prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela posameznim učencem ter pomen spoštovanja in spodbujanja vsakega učenca, kar je temeljilo na njegovi humanistični in demokratični naravnanosti ter skrbi za izobraževanje in razvoj otrok in mladine najbolj ranljivih družbenih skupin. Kot didaktik je svojo temeljno pozornost namenjal kakovostnemu izobraževanju učiteljev, modernizaciji učnega dela in stalnemu uvajanju novosti na različnih ravneh šolskega sistema.

Ustvarjalna moč profesorja Strmčnika je bila neverjetna, kar dokazujejo številne monografije in članki ter dejstvo, da je pisal še v svojih poznih letih, dolgo po upokojitvi. V svojih delih je bil kritičen in nepristranski, izviren v oblikovanju teoretskih konceptov in praktičnih rešitev, poglobljen in natančen pri raziskovanju in oblikovanju svojih misli in predlogov, hkrati pa pronicljiv pri iskanju odgovorov na številna pedagoška in didaktična vprašanja.

Občudovali smo njegovo življenjsko trdnost, vedoželjnost, vztrajnost in smisel za humor. Tako pri razjasnjevanju strokovnih vprašanj, kot v vsakdanjih življenjskih razmislekih je bil vedno dragocen in zanimiv sogovornik.  

Spoštovani profesor, iskrena hvala za dediščino, ki nam jo zapuščate na področju didaktike in pedagogike, za dragocena osebna srečanja in pogovore, ki so nas tako strokovno kot osebno oblikovala in bogatila.

 

Jana Kalin

 

 

Zadnje novice

Bilateralno srečanje zagrebškega in ljubljanskega oddelka za geografijo

Skupinska fotografija udeležencev srečanja

Javna promocija doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Ljubljani

Doktorice in doktorji znanosti s Filozofske fakultete (foto: Bor Slana/STA)

Podelitev nagrad Lirikonov zlát 2024 za vrhunske prevode

Špela Sevšek Šramel in Miha Kragelj z nagrado (foto: Jelka Kragelj)