Veliki medfakultetni koncert ob Letu jezikov

Študentski pevski zbor Filozofske fakultete in Filozofska harmonija pod taktirko prof. dr. Matjaža Barba

Predavanje odpade: FF govorí v letu jezikov: prof. dr. Vera Smole: O slovenskih narečjih: ob 70. obletnici smrti akad. prof. dr. Frana Ramovša

Leto jezikov, Jezikava FF

FF govorí v letu jezikov: Jezikoslovje, pragmatika, prevajanje na primeru francoskega literarnega prevoda v slovenščino

FF govorí v letu jezikov: Premagovanje jezikovnih preprek v večjezični Evropi s pomočjo jezikovne tehnologije

FF govorí v letu jezikov: Etimologija in Slovenci

Leto jezikov FF