Protestni shod sindikatov javnega sektorja 7. decembra 2023 ob 12. uri

Protestni shod sindikatov

Protestni shod sindikatov

Spoštovane članice, spoštovani člani VSS FF! 

Vlada RS je septembra 2023 odstopila od prvotnega dogovora, da se bodo plače zaposlenih v javnem sektorju usklajevale z inflacijo. To je najprej napovedala z vključitvijo 65. člena v Zakon o izvrševanju proračuna, po katerem plače leta 2024 ne bi bile usklajene niti z ravnijo inflacije v letošnjem letu (7.5%) in še manj s tisto v naslednjem letu. In še več, nekaterim dejavnostim v javnem sektorju je napovedala zamik kakršnega koli usklajevanja plač z inflacijo vse do konca leta 2027.  Hkrati je septembra zamrznila vsa pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in o pogajanja o novi plačni reformi, ki prinaša,  ključno,  novo plačno lestvico. Po tej bi bil najnižji plačni razred dvignjen na višino minimalne plače, ostali plačni razredi pa bi bili ustrezno višji. S tem bi bile odpravljene dolgoletne krivice, ki jih je leta 2007 prinesel ZUJF. Javne uslužbenke/uslužbenci namreč vse do 26. plačnega razreda prejemajo osnovno plačo, ki je drastično nižja od zakonsko določene minimalne. Posledica tega zavrženega sistema je poglabljajoča se sistemska revščina med vse večjim delom javno zaposlenih.  

Vlada je 16. novembra 2023 na pritisk sindikatov umaknila dopolnilo 65. člena, ki je prepovedoval uskladitev osnovnih plač za leto 2024 v javnem sektorju s stopnjo letošnje inflacije. Vendar se s tem še ni obvezala, da bo uskladitev tudi dejansko izvedla, še manj odmrznila nadaljevanje pogajanj v zvezi z odpravo sistemskih plačnih krivic. Naravno katastrofo, ki je avgusta prizadela državo, vlada izkorišča za izogibanje družbeni odgovornosti in za odlog poprave osnovnih plačnih krivic ter uskladitve plač z inflacijo v nedorečeno daljno prihodnost (po letu 2027). 

Zato sindikati javnega sektorja skupaj z Visokošolskim sindikatom Slovenije pozivamo članice in člane, da se v četrtek, 7. decembra 2023, udeležite protestnega shoda. Zberemo se na Trgu republike ob 11.30, od koder se ob 12.00 odpravimo pred poslopje vlade na Gregorčičevi.  

Naše zahteve so: 

  • uskladitev plač vsaj z letošnjo inflacijo 
  • poštena odprava plačnih nesorazmerij 
  • uveljavitev take plačne reforme, ki bo najnižji plačni razred dvignila na višino minimalne plače.  

15. novembra 2023 je v papirniški dejavnosti prišlo do podpisa prve kolektivne pogodbe v zadnjih tridesetih letih, ki najnižje izhodiščne plače v panogi izenačuje z minimalno plačo. Ironično je, da je s tem dejanjem zasebni sektor prehitel javnega. Država bi morala s svojim javnim sektorjem, sestavni del katerega je tudi skrb za pravično plačilo in človeško dostojanstvo zaposlenih,  kazati pot zasebnemu sektorju, ne pa obratno. Čas je, da to stori. 

Od vodstva fakultete je sindikat VSS FF prejel pisno zagotovilo, da se zaposlenim dovoli odhod z dela v času trajanja protestnega shoda.

Hkrati vas vabimo, da se med 10.30 in 11.30 udeležite delavnice v avli FF, na kateri boste lahko izdelale_i protestne plakate z jasnim sporočilom vladi.

 

red. prof. dr. Lilijana Burcar 

predsednica sindikata VSS FF 

 

 

Zadnje novice

Sing-a-Vision: izzivi so končani, spomini posejani

Uvodni govor dekanje na zaključni prireditvi Sing-a-Vision

Bilateralno srečanje zagrebškega in ljubljanskega oddelka za geografijo

Skupinska fotografija udeležencev srečanja

Javna promocija doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Ljubljani

Doktorice in doktorji znanosti s Filozofske fakultete (foto: Bor Slana/STA)