Žiga Zwitter predaval na mednarodni konferenci Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network

Foto: dr. Špela Ledinek Lozej

Foto: dr. Špela Ledinek Lozej

Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network je v prvih dneh oktobra organizirala svoje 12. mednarodno srečanje. 3. oktobra 2022 je tako potekala mednarodna konferenca o sirih s planinskih območij. Dr. Zwitter je udeležencem predstavil referat Od primerov iz zgodovine do trajnostnih inovacij: Česa se trajnostno travništvo in sirarstvo lahko naučita iz okoljske zgodovine vrstno bogatih travnikov v Alpah / From historical examples to history-inspired sustainable innovation: What can we learn from the environmental history of species-rich meadows in the Alps for sustainable meadow management and cheese making. Srečanje je potekalo v Bohinju.

Zadnje novice
03. 02. 2023

In memoriam mag. Sara Gornik (1984–2023)

02. 02. 2023

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

31. 01. 2023

Skupina 18 univerzitetnih učiteljev iz Butana na obisku na Univerzi v Ljubljani