Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025. Dodeljena sredstva (so)financiranja po tem javnem razpisu se lahko porabijo predvidoma od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.

Predmet javnega razpisa: (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja, ki zajema medsebojne obiske slovenskih in francoskih raziskovalcev v letih 2024 in 2025 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Francoska republika.

Cilj javnega razpisa je dopolnitev in mednarodna širitev raziskovalne dejavnosti izvajalcev v obliki mednarodnih izmenjav, z namenom povečanja števila prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Prijava: Prijava na javni razpis mora biti oddana v papirni in elektronski obliki. Obe obliki prijave, papirna in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava na javni razpis se odda na prijavnem obrazcu ARRS-PROTEUS-2023 s prilogami, navedenimi na prijavnem obrazcu.

Prijavo v elektronski obliki najprej posredujte na elektronski naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si, po potrditvi pa lastnoročno podpisano prijavo posredujte na ZIFF (skenirani in kvalificirani digitalni podpisi niso veljavni). 

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: torek, 18. 4. 2023, do 12. ure.

Zaradi spremenjenega načina in oblike oddaje prijav, ki nista več v elektronski obliki, vas vljudno prosimo, da interni rok upoštevate.

Predizpolnjena prijavna dokumentacija: intranet FF.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Kontaktna oseba za pomoč pri prijavi: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Poletni urnik oddelčne knjižnice

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Poletni urnik oddelčne knjižnice

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Poletni urnik oddelčne knjižnice

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Urnik knjižnice/ tajništva oddelka med 24. 6. in 28. 6. 2024

Oddelek za zgodovino

Rezultati izpita Nemški jezik / Nemščina v zgodovinopisju, 21. 6. 2024