Oddelek za psihologijo

Možnost izbire zunanjega izbirnega predmeta na Zdravstveni fakulteti v letu 24-25

Pozdravljeni,

na Zdravstveni fakulteti UL se izvaja izbirni predmet Medpoklicno sodelovanje, ki je namenjen študentom višjih letnikov različnih študijskih smeri, ki bi v prihodnosti lahko delali v zdravstvu. Pri predmetu boste teoretično in praktično spoznali, kaj različni poklici v zdravstvu sploh (lahko) počnejo, kako se dejansko izoblikuje tim in kako potem poteka kakovostno timsko delo v zdravstvu. Študenti boste že na začetku predmeta razdeljeni v več medpoklicnih timov, tako da se boste člani tima lahko tekom celega predmeta bolje spoznavali, prevzemali različne vloge znotraj tima in medsebojno sodelovali. Timi tipično vključujejo študente fizioterapije, zdravstvene nege, radiološke tehnologije, delovne terapije, ortotike in protetike, sanitarnega inženirstva, medicine in socialnega dela. Timi nato praktično delajo z dejanskim pacientom, s katerim izvedejo intervju na temo pacientove zdravstvene situacije, nato pa načrtujejo timsko obravnavo izbranih zdravstvenih težav. Predmet vodi tim učiteljev, ki skupaj in vsak z vidika svojega poklica usmerjajo in podpirajo študente pri razvoju tima in načrtovanju timske obravnave. Predmet prinaša 6 ECTS ter vključuje 30 ur predavanj in 60 ur vaj. Predmet se izvaja v 2. semestru ob ponedeljkih in sredah od 17.40 do 20.30.

Kontaktna oseba za več informacij glede predmeta na Zdravstveni fakulteti je prof. dr. Tina Kavčič tina.kavcic@zf.uni-lj.si 

V primeru, da želite izbrati omenjeni predmet, morate ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet v ustreznem obsegu kreditnih točk. Hkrati morate izpolniti vlogo za vpis zunanjih izbirnih predmetov za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na drugem visokošolskem zavodu in ga (izpolnjenega in žigosanega s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda) najkasneje do 15. oktobra predložiti v strokovno službo oddelka za psihologijo.

Obvestila

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba oddelka – uradne ure

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba - Uradne ure

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za klasično filologijo v sredo in četrtek 24. in 25. 7. 2024

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 24. in 25. julija 2024