Oddelek za psihologijo

Vnos bibliografij študentov 1. in 2. stopnje Oddelka za psihologijo FF UL v COBISS

Knjižnica Oddelka za psihologijo ponovno ponuja možnost brezplačnega vnosa bibliografij študentom Oddelka za psihologijo FF UL. Na oddelčni spletni strani knjižnice so navodila in povezava na spletni zahtevek za vnos bibliografij.

Od oktobra do junija sprejemamo mesečno do 5 zahtevkov (1 objavljeno delo na zahtevek) na mesec. Če je oddanih manj zahtevkov, se »neporabljeni« ne prenašajo v naslednji mesec. Če je obstoječi mesečni seznam že zapolnjen, se lahko vpišete naslednji mesec. Mesečni seznam se odpre prvi delovni dan v mesecu. Ker z začetkom možnosti za vnos zamujamo 1 mesec, v novembru sprejmemo do 10 zahtevkov.

Zahtevkov za vnos poglavij iz knjige Prostovoljstvo v Sloveniji ne oddajajte, ker (smo) jih bomo prostovoljno ;) vpisali v COBISS.

Obvestila

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Ana Cergol Paradiž

Oddelek za zgodovino

Taylor & Francis spletni seminarji o objavljanju

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Florence Lucienne Gacoin Marks

Oddelek za zgodovino

Spletni seminarji o objavljanju člankov in zbirkah založbe Oxford

Taylor & Francis spletni seminarji o objavljanju

Taylor & Francis spletni seminarji o objavljanju

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

UPORABA ČITALNICE, POŠILJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA PO POŠTI IN IZPOSOJA SLOVARJEV ZA IZPITE

Oddelek za prevajalstvo

UPORABA ČITALNICE, POŠILJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA PO POŠTI IN IZPOSOJA SLOVARJEV ZA IZPITE

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Zgodovina slovenske EIKA - termini izvedbe

Oddelek za filozofijo

Tajništvo_obvestilo