Organizacija informacijskih zbirk

Organizacija informacijskih zbirk

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. Kuhar Maja, izr. prof. dr. Merčun Kariž Tanja

• Zbirke dokumentov in informacij v različnih informacijskih ustanovah:
o knjižnice, muzeji, arhivi in kulturna dediščina
o RTV, časniki in drugi javni mediji
o državna uprava, podjetja itd.
• Zasnova opisa informacij in dokumentov (metapodatki)
o nekateri modeli metapodatkov
o lastnosti dokumentov in drugih objektov kot dejavnik pri strukturiranju njihovega opisa
o opis objektov glede na specifične potrebe uporabnikov
o priprava in shranjevanje objektov v fizični in digitalni obliki
• Vzdrževanje informacijskih zbirk
o dotok objektov, večanje zbirke in zagotavljanje konsistentnosti
o spreminjanje zbirke skozi čas in razvoj novih funkcij
• Informacijska tehnologija za podporo informacijskim zbirkam
o vrste programske opreme
o zastarevanje in migracije zbirke na novejše sisteme.

1. Chowdhury, G. G., Chowdhury, S. Organizing information : from the shelf to the web. London : Facet, 2007.
2. Lei Zeng, M., Qin, J. Metadata. NY, London, Neal-Schuman, 2008 ter spletna stran http://www.metadataetc.org/book-website/index.html
3. NISO (2004). Understanding metadata. URL http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf
4. Žontar, J. Arhivska veda v 20. stoletju. Ljubljana: Arhiv RS, 2003.
5. Taylor, A. G. The organization of information. 3. izd. Libraries Unlimited, 2009.
6. Druga relevantna domača in tuja literatura.