Osnove beloruščine in ukrajinščine

Osnove beloruščine in ukrajinščine

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krvina Domen, izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Vsebina

Kratek oris zgodovine obeh jezikov in trenutnega jezikovnega položaja. Bistvene diferencialne lastnosti obeh jezikov (grafične, fonetične, morfološke) glede na ruščino. Branje preprostejših besedil.