Osnove merjenja v psihologiji

Osnove merjenja v psihologiji

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Šemrov Ana, doc. dr. Komidar Luka, prof. dr. Podlesek Anja

Merjenje v psihologiji:
predmet merjenja, teorija merjenja, neposredno in posredno merjenje, značilnosti merskih metod.

Merjenje občutljivosti:
osnovni pojmi, klasična psihofizikalna teorija (metoda povprečne napake, metoda mej, metoda konstantnih dražljajev), teorija detekcije signalov (metoda da-ne, metoda prisilne izbire), uporaba stopenj prepričanja, adaptivne metode in njihova primerjalna prednost.

Lestvičenje:
osnovni pojmi, diskriminacijsko lestvičenje (Fechnerjev pristop k lestvičenju, metoda primerjanja v parih, metoda rangiranja), intervalno lestvičenje (metoda zaznavno enakih intervalov, metoda ekvisekcije), razmernostno lestvičenje (metoda produkcije razmerja, metoda ocen velikosti občutkov), druge metode lestvičenja; psihološko lestvičenje, ocenjevalne lestvice (sestavljanje in analiza), Likertovo lestvičenje, Guttmanovo lestvičenje.

Težave pri merjenju v psihologiji:
napake pri merjenju, pretvorbe na poti od dražljaja do sodbe, vpliv kontekstnih dejavnikov, veljavnost merjenja

Podlesek, A. in Brenk, K. M. (2004). Osnove psihološkega merjenja: Psihofizikalna metodologija. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (253 str.) COBISS.SI-ID - 127268864

Internetni viri:
http://www.measurementdevices.com/mtheory.html
http://suppes-corpus.stanford.edu/display_article.html?articleid=392
http://www.socialresearchmethods.net/kb/scalgutt.htm