Pedagogika in andragogika za psihologe

Pedagogika in andragogika za psihologe

Stopnja: 1

Ure predavanj:49

Ure seminarjev:4

Ure vaj:7

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, doc. dr. Jeznik Katja, izr. prof. dr. Štefanc Damijan, prof. dr. Govekar Okoliš Monika, prof. dr. Kalin Janica, prof. dr. Kroflič Robert

Vsebina

Opredelitev osnovnih pojmov. Šola kot družbena institucija: šola in ideologija, vzgojne dimenzije šolskega programa. Teoretski in praktični problemi moralne vzgoje. Temeljni didaktični koncepti. Strukturni dejavniki pouka. Artikulacija in načrtovanje učnega procesa. Opredelitev andragogike kot znanosti in njenih temeljnih pojmov. Izobraževanje odraslih kot potreba družbe, institucij in potreba posameznika. Operativni učni načrt za delo in izobraževanje odraslih. Profesionalni razvoj odrasle osebe. Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in učenja odraslih.