Pedagoška praksa I

Pedagoška praksa I

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, doc. dr. Retelj Andreja

Vsebina

• Opazovanje pouka nemščine (globalno, selektivno).
• Analiza ogledane učne ure.
• Sprejemanje in dajenje povratne informacije.
• Izdelava zapisnikov s hospitacij.
• Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine.
• Samostojno poučevanje v obliki mikropoučevanja.
• Poglobljena analiza učbenikov za nemščino.