Pedagoška sociologija I

Pedagoška sociologija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Šebart Mojca

- Področja in metodologija raziskovanja pedagoške sociologije kot interdisciplinarne znanstvene discipline.
- Opredelitve razmerje med vzgojo in socializacijo.
- Problematika razmerij med vzgojo, posameznikom in družbo: vzgoja kot proces razvoja posameznikove osebnosti in kot proces reprodukcije družbe; vzgoja kot stanje, ki je “bistveno stranski proizvod”. Družbeno nujni značaj, družbeno prevladujoča struktura osebnosti.
- Mesto vzgojne institucije v družbi;razmerja med subjekti v vzgojno-izobraževalnem procesu.
- Razmerje med normalnim in patološkim.
- Družbena vloga vzgojno-izobraževalnih ustanov.
- Vrednotna podstat sistema vzgoje in izobraževanja v javni šoli; strokovne rešitve in šolska zakonodaja; vzgojna zasnova javne šole (dejavniki, ki določajo razmislek o vzgoji v javni vzgojno-izobraževalni ustanovi.

● Furedi, F. (2016). Zapravljeno: zakaj šola ne izobražuje več? Ljubljana: Krtina. ID=286968320
● GAUCHET, M. (2011). ZNANJE BREZ SMISLA? V: M.-C. BLAIS, M. GAUCHET IN D. OTTAVI, O POGOJIH VZGOJE. LJUBLJANA: KRTINA, STR. 55–109. ID=258001408
● KOVAČ ŠEBART, M. IN KOVAČ, M. (2018). KNOWLEDGE, VALUE, EQUITY: CONTEMPORATY TENDENCIES IN EDUCATION. HAMBURG: VERLAG DR. KOVAČ, 166 STR. ID=68079970
● KOVAČ ŠEBART, M. IN KREK J.(2009). VZGOJNA ZASNOVA JAVNE ŠOLE. LJUBLJANA: CEPS, 234 STR. ID=246996992
● KOVAČ ŠEBART, M. (2019). ZDRAVI RAZUM KOT MESTO BOJA ZA UNIVERZALNOST. SODOBNA PEDAGOGIKA, 70, ŠT. 2, STR. 10–30. ID=761348

Relevantne bibliografske enote dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu – skladno z dogovorom na začetku študijskega leta.