Pedagoška sociologija II

Pedagoška sociologija II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Šebart Mojca

Ideologija, šola in vzgoja kot proces reprodukcije družbe:
- Pedagoško polje kot »Cloaca Maxima« prevladujoče ideologije in njenih fantazmatskih razsežnosti.
- Nedejavnost kot učinek ideologije.
- Ideologija je tam, kjer je ne pričakujemo.
- Vzgoja za osebno odgovornost, delovanje v skupnosti in za spreminjanje nepravičnih družbenih razmerij.
Nature vs. Nurture:
- Notranja vs. zunanja motivacija za učenje.
- Zanimanje in/ali odgovornost za usvajanje znanja.
- Biološki in družbeni spol. Binarna spolna shema, identifikacija s spolom, spolna identiteta.

Spremembe v pogledu na znanje skozi zgodovino:
- Znanje kot vrednota na sebi, znanje kot orodje s katerim upravljamo.
- Ocenjevanje znanja vs. formativno spremljanje.
- Vzgoja v javni šoli: svoboda in avtonomija subjekta.

Branje v povezavi s pričakovanji, ki jih na mlade generacije naslavlja družba in šola v zvezi s splošno izobrazbo:
- Šola in pričakovanja glede branja zahtevnejših tiskanih besedil in usvajanja kompleksnejših vsebin.
- Razlike v učinkih branja z različnih podlag in linearnih ter nelinearnih besedil.

Moč, oblast in avtoriteta pomembnih Drugih in učitelja:
- Pedagoška prizadevanja, ki spodnašajo oprijemališča za avtoriteto učitelja na simbolni ravni.
- Učitelj kot subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve.

● Agamben, G. (2013). Izjemno stanje Homo sacer II, 1. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. ID = 269316352 ● Baskar, B. (ur.). (1990). Šolarjevo ogledalo. Ljubljana: Krtina. ID=6617344
● Blais, M.-C., Gauchet M. in Ottavi; D. (2011). O pogojih vzgoje. Ljubljana: Krtina, 224 str. ID=258001408
● Dolar, M. (2021). Od kod prihaja oblast?. Zbirka Analecta. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 224 str. ID=89941763
● Fausto-Sterling, A. (2014). Biološki/družbeni spol. Ljubljana: Krtina. ID=277033216
● Kovač, M. (2020). Berem, da se poberem: 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih. Ljubljana: Mladinska knjiga. ID=23347715
● Pobežin Roš, V. (2017). Pedagoška ideologija ali Kdo zdaj tu uživa?. Ljubljana: Analecta. ID=291778560
● Salecl, R. (2020). Strast do nevednosti: kdaj in zakaj ne želimo vedeti. Ljubljana: Mladinska knjiga. ID=30858499
Relevantne bibliografske enote dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu – skladno z dogovorom na začetku študijskega leta.