Praksa 1

Praksa 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 2

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja

Prakso opravljajo študenti in študentke kadar koli med študijskim letom, praviloma pa v poletnih mesecih, ko se poveča potreba po tovrstnem delu v ustanovah in je organiziranih največ terenskih raziskovalnih delavnic.
Najpogostejše oblike terenskih praks so:
- terenska, kabinetna raziskovalna ali dokumentacijska praksa v različnih institucijah, združenjih, društvih ipd., ki v okviru svojih rednih dejavnosti potrebujejo znanje in veščine s področja etnologije in kulturne antropologije. Največkrat gre za delovne prakse v okviru muzejev, zavodov za varstvo kulturne dediščine ter kulturnih, izobraževalnih in drugih institucij civilne družbe, gospodarskih organizacij ipd.
- terenska raziskovalna delavnica (kakršno koli organizirano etnografsko delo na terenu, ki poteka v obliki različnih poletnih etnoloških / antropoloških raziskovalnih taborov, poletnih šol in drugih oblik organiziranega projektnega ali prostovoljnega dela doma in na tujem). Kot delovno prakso je mogoče priznati tudi terenske vaje in poletne šole na Oddelku, organizirane zunaj rednega pedagoškega procesa.
- delovna praksa, povezana s projektnim in raziskovalnim delom sodelavcev Oddelka, ki je ni mogoče izvajati v okviru predvidenih rednih pedagoških ur pri predavanjih, seminarjih ali vajah, in se v soglasju s predstojnikom Oddelka izvaja v dodatnem obsegu ur.

/