Primerjalna književnost 2 - vaje II

Primerjalna književnost 2 - vaje II

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: bibl. dr. Knop Seta, prof. dr. Kos Matevž

Vsebina

Vaje obsegajo obravnavo literarnih besedil, primerjalno obravnavo njihovih razmerij z drugimi literarnimi besedili ter umetniškimi deli v različnih zgodovinskih obdobjih z uporabo ustreznih literarnovednih, primerjalno literarno-zgodovinskih, literarno-teoretskih, teoretsko-filozofskih, zgodovinopisnih in drugih teoretskih tekstov iz polja humanistike. Snovno se nanašajo zlasti na problematiko tradicije, modernosti in sodobnosti v umetnosti, mišljenju in literaturi; na vsebino in historiat pojmov, kot so moderna, modernizem, postmoderna, postmodernizem, tradicionalno, sodobno.