Primerjalna književnost 3 - vaje

Primerjalna književnost 3 - vaje

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Bole Maia Andreja, prof. dr. Virk Tomislav

Vsebina

Predmetni sklop Primerjalna književnost 3 prinaša zahtevnejšo obravnavo komparativističnih tem in problemov oz. obravnavo na višji ravni. Ukvarja se s temeljnimi konceptualnimi problemi sodobne primerjalne in svetovne književnosti (razmerja primerjalne književnosti z drugimi humanističnimi in družboslovnimi disciplinami, postkolonialni teoretski vidiki idr. ). Vaje z nanašanjem nanje uvajajo v suvereno primerjalno obravnavo razmerij literarnih besedil z drugimi literarnimi besedili, umetniškimi deli, teoretskimi besedili v različnih zgodovinskih kulturah, zlasti z vidikov literarnosti, drugosti, medbesedilnosti, medkulturnega posredništva. Snovno se nanašajo zlasti na problematiko razmerij med literaturo, kulturo (kulturami), zgodovinopisjem, filozofijo, sociologijo.