Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 2

Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Seminarsko branje in interpretacija izbranega besedila iz kateregakoli obdobja grške književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.

West, M. L., Textual Criticism and Editorial Technique. Berlin: Walter de Gruyter, 1973.
Withmarsh, T., Starogrška literatura [slov. prev. Nada Grošelj. Ljubljana: Modrijan, 2013].
Goldhill, S.The poet's voice : essays on poetics and Greek literature. Cambridge; New York : Cambridge University Press, 1991.
Frank, Manfred, 'Kaj je literarno besedilo in kaj pomeni njegovo razumevanje? [slov. prev. Alfred Leskovec. V: Nova revija 304/306, 2007, str. 225–276] .
Slovarji kritične izdaje, komentarji in priročniška literatura. /Dictionaries, critical editions, commentaries, manuals.
Literatura k posameznemu avtorju bo predpisana sproti./ Literature pretinent to individual authors