Realizem in naturalizem

Realizem in naturalizem

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Tone

Vsebina

Teorije in periodizacije realizma in naturalizma.
Vrste evropskega realizma (romantični, objektivni, socialni, poetični).
Pregled glavnih predstavnikov evropskega realizma (Stendhal, Balzac, Dickens, Flaubert, Turgenjev, Dostojevski) ter naturalizma (Zola, Ibsen, Hauptmann).
Temeljne oblike in zvrsti tega obdobja.
Primerjalna analiza motivov in tem.
Recepcija evropskega realizma in naturalizma pri Slovencih. Posebnosti slovenskega realizma.
Analiza izbranih literarnih besedil.