Realizem in naturalizem

Realizem in naturalizem

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Tone

Teorije in periodizacije realizma in naturalizma.
Vrste evropskega realizma (romantični, objektivni, socialni, poetični).
Pregled glavnih predstavnikov evropskega realizma (Stendhal, Balzac, Dickens, Flaubert, Turgenjev, Dostojevski) ter naturalizma (Zola, Ibsen, Hauptmann).
Temeljne oblike in zvrsti tega obdobja.
Primerjalna analiza motivov in tem.
Recepcija evropskega realizma in naturalizma pri Slovencih. Posebnosti slovenskega realizma.
Analiza izbranih literarnih besedil.

- Štefan Barbarič, Turgenjev in slovenski realizem. Ljubljana 1983. 201 str.
- Yves Chevrel, Le naturalisme. Étude d'un mouvement littéraire international. Pariz 1993 (2. izd.). 237 str.
- René Dumesnil, Le réalisme et naturalisme. Pariz 1962. 452 str.
- Evald Koren, Vprašanja ob periodizaciji slovenskega in evropskega naturalizma. Primerjalna književnost 1979, št. 1, str. 29–34.
- Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. 417 str.
- Günther Mahal, Naturalismus. München 1996 (3. izd.). 258 str.
- Fritz Martini, Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus. Stuttgart 1964 (2. izd.). 908 str.
- Tone Smolej (ur.), Prevajanje realističnih in naturalističnih besedil. Ljubljana 2003. 252 str.
- Tone Smolej, Slovenska recepcija Emila Zolaja. Ljubljana 2007. 210 str.
- Anton Slodnjak, Realizem 2. V: Lino Legiša (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva, 3. zv. Ljubljana 1961. 383 str.
- Anton Slodnjak, Nova struja (1895–1900) in nadaljnje oblike realizma in naturalizma. V: Lino Legiša (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva, 4. zv. Ljubljana 1963. 310 str.