Španski jezik 4

Španski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria, lekt. dr. Trenc Andreja

Ustno in pisno izražanje:
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim zahtevnejšim in poglobljenim besediščem in ustreznim registrom
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami ter razvijanje sposobnosti pisanja besedil, ki opisujejo, pripovedujejo in izpostavljajo vzroke in posledice nekega dejstva in ustvarjajo hipotetične situacije in vzporejajo različna stališča (predstavitev stališč, eseji, opisovanje in pripovedovanje)

Komunikacijske funkcije:
- argumentiranje in izbiranje elementov argumentiranja s pomočjo razvrščanja informacij

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi podrobnejšega besedišča in idiomatike z ustreznih semantičnih polj na SEJO ravni C1 in na izbranih slovničnih poglavjih.
Predvideva se usvajanje naslednjih semantičnih polj: okolje in prostor, človek in družba, odnosi in procesi v stvarnem in abstraktnem svetu (los verbos de cambio, las colocaciones con por/para).
Izbor slovničnih poglavij obsega:
- utrjevanje odvisnega govora
- razširjena raba pogojnih stavkov
- poglobljena raba glagolskega naklona: subjuntivo
- raba predlogov in glagolska vezljivost.

- Molina, I. (2006), Practica tu espanol: el subjuntivo, S.G.E.L, Madrid.
- Losana, J. E. (2006), Practica tu espanol: los tiempos del pasado, S.G.E.L, Madrid.
- VV. AA. (2006), El ventilador, Difusión, Barcelona.
- VV. AA. (2007), Suena 4: nivel superior, Anaya, Madrid.
- VV. AA. (2012), Nuevo Prisma.C1, Edinumen, Madrid.
- VV. AA. (2012), Qué gramática aprender, qué gramática ensenar, Edinumen, Madrid.
- VV.AA (2017), C de C1. Libro de alumno, Barcelona, Difusión.