Stara grščina II/1

Stara grščina II/1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Posebnosti 3. deklinacije; raba nekaterih sufiksov (nadaljevanje); krepki aorist; posebna raba infinitiva, participa; atematni deponentniki; atematna konjugacija; skrčeni glagoli: glagoli na -?? in -??; substantiviranje besednih vrst; predlogi (nadaljevanje); sklonoslovje; posebnosti v rabi nekaterih sklonov; pasivni aorist in futur; konjunktiv in njegova raba; finalni odvisniki; odvisniki za izrazi bojazni; pogojni stavki; relativni in relativno-hipotetični stavki; futur in aorist glagolov z osnovo na likvido.