Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol)

Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Slovnične kategorije ruskega glagola: oseba, čas, naklon, vid, način. Produktivni in neproduktivni spregatveni tipi. Naglasni vzorci v sedanjiku in pretekliku. Razbiranje glagolskih oblik iz slovarja. Raba vidskočasovnih oblik v ruščini. Poglavitne razlike v vidskem obnašanju ruskega in slovenskega glagola: ponavljajoče se dejanje, splošnodejanski pomen, historični prezent, performativi, vid v imperativu. Glagoli premikanja.

A.Derganc: Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini. Slavistična revija 51, 2003, posebna številka, 67–81.
A. Derganc: Glagolska predpona po- v ruščini in slovenščini.
Vestnik Društva za tuje jezike in književnosti 20, 1-2, 1986, 12–21.
J. Sever, A. Derganc: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: MK, 2006.
A. Derganc: Še nekatere razlike v rabi glagolskih vidov v ruščini in slovenščini. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2010, letn. 58, št. 1, str. 73–80.
F. Jakopin: Slovnica ruskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1968, 85–364.
P. Cubberley: Russian. A Linguistic Introduction. Cambridge University Press, 2002, 102–176.
P. Piper, M. Stojnić: Ruski jezik. Beograd: Zavet, 2002, str. 23–226.
ali (tudi dopolnilna literatura)
?. ?. ??????????, ?. ? ?????? et al.: ????? ???????????. ????????? ?????. ????????? ?????? ? ? ??????????? ???????????. ?????: ???????? ?????, 1995, 94-117; 141–159.
?. ?. ???????: ?????????? ?? ??????? ??????????. Moskva: ??????? ????, 2003, 16–219.
??????? ??????????. ???. ?. ?. ???????, ?. ?. ???????. ??????: ??????? ????, 1990, 146–345.