Struktura ruskega jezika - morfologija II (glagol)

Struktura ruskega jezika - morfologija II (glagol)

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Vsebina

Slovnične kategorije ruskega glagola: oseba, čas, naklon, vid, način. Produktivni in neproduktivni spregatveni tipi. Naglasni vzorci v sedanjiku in pretekliku. Razbiranje glagolskih oblik iz slovarja. Raba vidskočasovnih oblik v ruščini. Poglavitne razlike v vidskem obnašanju ruskega in slovenskega glagola: ponavljajoče se dejanje, splošnodejanski pomen, historični prezent, performativi, vid v imperativu. Glagoli premikanja.