Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti

Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žerovc Beti

Predmet uvaja študente v poznavanje in razumevanje umetnostnega sistema in njegovih ključnih deležnikov. Študentje spoznavajo raznovrstne vidike razstavljanja sodobne in moderne umetnosti.
Izbrane vsebine:
- zgodovinski razvoj umetnostnega sistema in njegove specifike;
- razvoj umetnostnega trga in likovne kritike; zanikana ekonomija;
- zbiralci; zgodovina in načini zbiranja sodobne umetnosti;
- kulturna politika in vloga države v sodobni umetnosti;
- procesi institucionalizacije sodobne umetnosti; muzealizacija umetnosti, bienalizacija umetnosti;
- institucionalni sektor in tržni sektor sodobne umetnosti; kako je oblikovana vez med institucionalnim in tržnim sektorjem;
- razvoj statusa umetnika, umetniškega delovanja in umetniške profesionalne etike v odnosu do naštetih elementov;
- razvoj razstavljanja sodobne umetnosti; zgodovinski pregled različnih praks razstavljanja in z razstavljanjem povezanega pisanja o umetnosti (razstavna in kataložna besedila, likovna kritika in poročanje o razstavah v medijih itd.);
- razvoj fenomena kuratorstva in njegov vpliv na umetniško produkcijo;
- razstavljanje sodobne umetnosti v Sloveniji in njegova zgodovina.
Vsebine seminarja se vsako leto lahko nekoliko spreminjajo. Izbrane so tako, da študentom omogočajo spoznavanje čim bolj aktualne in raznovrstne problematike s področja obravnavanih vsebin. Del seminarja poteka na terenu.

- Bruce Altshuler, Biennials and Beyond: Exhibitions that Made Art History 1962-2002, Phaidon, London 2013.
- Oskar Bätschmann, Ausstelungskünstler. Kult und Karriere in modernen Kunstsystem, DuMont, Köln 1997.
- Pierre Bourdieu, The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field, Polity Press, Cambridge 1996.
- Robert Jensen, Marketing Modernism in Fin-de-Siecle Europe, Princeton University Press, Princeton 1994.
- Raymonde Moulin, The French Art Market. A Sociological View, Rutgers University Press, New Brunswick, London 1987.
- Heike Munder, Ulf Wuggenig (ur.), Das Kunstfeld - Eine Studie über Akteure und Institutionen der zeitgenössischen Kunst, jrp Ringier, Zürich 2012.
- Ian Robertson, Understanding International Art Markets and Management, Abingdon, New York 2005.
- Mary Anne Staniszewski, The Power of Display. A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press, Cambridge, Mass., London 1998.
- Beti Žerovc, Rihard Jakopič – umetnik in strateg, cf*, Ljubljana 2002.
- Beti Žerovc (ur.), Razstava. Teoretska priloga, Likovne besede, 81/82, zima 2007, str. 2–45.

Seznam literature, skladen z vsakoletnim načrtom in vsebino seminarja, je objavljen ob začetku semestra. Del literature je posredovan sproti.