Uporabno jezikoslovje - jezikovno in družbeno razslojevanje

Uporabno jezikoslovje - jezikovno in družbeno razslojevanje

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Lukanovič Sonja

Vsebina

Družbena, kulturna in jezikovna razslojenost. Razmerja med družbeno strukturo in jezikom. Družbeni dejavniki jezikovnega razslojevanja (sloj, spol, starost, etničnost, religija).
Jeziki v stiku, izbira jezika ter jezikovnih zvrsti v večkulturnem kontekstu. Jezikovne posledice jezikovnega stika.
Jezikovno prilagajanje, diglosija, etnolingvistična vitalnost, teorija govornih domen/priložnosti za rabo jezika..
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje.
Pri seminarskem delu se študent/ka seznani z metodologijo sociolingvističnega raziskovanja ter v obliki samostojnega študija ob pripravi seminarske naloge ali mini raziskave (študije primera) odkriva pojave jezikovne in družbene razslojenosti ter jezikovna razmerja v Sloveniji, v jezikovno mešanih okoljih vzdolž slovenske meje in drugod, v Evropski zvezi in po svetu.