Uvod v grško filologijo

Uvod v grško filologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David

Vsebina

- pojmi antika, Bizanc in moderna Grčija; klasična filologija, bizantinistika in novogrška filologija in njihov medsebojni odnos
- temeljne in pomožne panoge klasične filologije; zgradba in uporaba tekstnokritičnih izdaj starogrških in bizantinskih besedil; zbirke starogrških in bizantinskih besedil in njihovo citiranje; slovenjenje grških imen
- temeljna priročniška literatura s področja grške filologije, njena uporaba in citiranje
- tradicionalne in moderne metode raziskovanje na področju grške filologije
- elektronski viri s področja grške filologije