Uvod v latinski srednji vek in humanizem

Uvod v latinski srednji vek in humanizem

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja

Vsebina

- pregled več kot tisočletje dolgega obdobja srednjeveške in humanistične latinitete, dopolnjen s seminarskim branjem izbranih odlomkov (v osnovi kronološki, znotraj tega urejen po literarnozvrstnih in kulturnozgodovinskih kriterijih)
- vaja v uporabi najpomembnejših slovarjev in priročnikov
- samostojno branje, prevajanje ter interpretacija virov
- seminarsko interpretativno branje latinskih literarnih in strokovnih besedil v izvirniku
Vsebinski sklopi (navedeni avtorji in teksti so ilustrativni):
1) pozna latinščina od 350 do 750 (Vulgata, Egerija, Sulpicij Sever, Avzonij, Pavlin iz Nole, Prudencij, Proba, Jordanes, Boetij, Avit, Gregor iz Toursa, Venancij Fortunat, Izidor Seviljski, Beda Častitljivi)
2) srednjeveška latinščina od 750 do 1100 (Pavel Diakon, Alkuin, Teodulf, Einhard, Hraban Maver, Valafrid Strabon, Eriugena, Sedulij Skot, Notker Balbulus, Liutprand, Widukind, Hrosvita, Carmina Cantabrigensia)
3) srednjeveška latinščina od 1100 do 1350 (Anzelm, Abelard, Heloisa, Adam Svetoviktorski, Bernard Morlaški, Bernard iz Clairvauxa, Carmina Burana, Hildegarda Bingenska, Walter iz Chatillona, Tomaž Akvinski, Bonaventura, Roger Bacon)
4) humanistična latinščina (Petrarka, Marsilio Ficino, Lorenzo Valla, Pico della Mirandola, Enea Silvio Piccolomini, Thomas More, Erazem Rotterdamski, Epistulae obscurorum virorum)
5) Srednjeveška in humanistična latiniteta na Slovenskem in srednjeveški avtorji, ki govorijo o slovenskem ozemlju (Paolo Santonino, Tomaž Hren idr.)