Uvod v socialno psihologijo

Uvod v socialno psihologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. ddr. Rus Velko, prof. dr. Miheljak Vladimir

Vsebina

Predmet in metoda sodobne socialne psihologije. Predmet in metoda glede na druge psihološke smeri in področja. Zgodovina socialne psihologije in primerjava z nekaterimi drugimi vidiki zgodovine psihologije. Socialna psihologija v Sloveniji. Posebnosti metodološkega pristopa v socialni psihologiji. Odnos do drugih psiholoških in nepsiholoških disciplin. Socialna psihologija kot teoretična, empirično–raziskovalna, aplikativna, medkulturna in antropološka. Različne teoretične smeri, pristopi, konstrukti, različni metodološki pristopi v sodobni socialni psihologiji. Kratek tematski pregled, kratek pregled aplikativnih področij, medkulturnih in antropoloških pristopov v socialni psihologiji. Aktualno stanje v socialni psihologiji. Socialna psihologija v relaciji do nekaterih drugih družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih strok ter do filozofije