Uvod v študij književnosti - vaje

Uvod v študij književnosti - vaje

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žunkovič Igor, prof. dr. Smolej Tone

Vsebina

Vaje obravnavajo temeljne pojme primerjalne književnosti in literarne teorije, in sicer skozi njihovo praktično uporabo in delo z literarnimi in teoretskimi besedili. Študentje spoznajo dela vodilnih tujih in slovenskih komparativistov (Van Tieghem, Wellek, Remak, Ocvirk, J. Kos, idr.) ter literarnih teoretikov (Aristotel, Barthes, Derrida, Ingarden, Jauss, Greenblatt, Fludernik, idr.). Preko dela z besedili spoznajo temeljne pojme literarne ontologije, fenomenologije, morforlogije in literarnega vrednotenja, pa tudi stilistike, retorike, kognitivizma, naratologije in teorije literarnih nadzvrsti in zvrsti.