Uvod v tehnike raziskovalnega dela

Uvod v tehnike raziskovalnega dela

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kavalir Monika, prof. dr. Komar Smiljana

Tehnike strokovnega pisanja:
Študenti se seznanijo z zakonitostmi izdelave strokovnih pisnih besedil v angleščini. Predmet zajema naslednje teme: raziskovalne tehnike in znanstveni viri, branje znanstvenih besedil, citatni slogi, oblikovanje teze oziroma raziskovalnega vprašanja s hipotezami, tehnike argumentacije, zgradba znanstvenih besedil.
Tehnike javnega nastopanja:
Študenti se seznanijo z osnovnimi značilnostmi govora in razlikami med govorom in pisanjem. Posebna pozornost je namenjena različnim načinom in možnostmi priprave javne predstavitve strokovnega dela.
Seznanijo se s tehniko javnega govora. Spoznajo osnovne retorične spretnosti in načine argumentiranja v govornem diskurzu.

Bailey, Stephen. (2006) Academic Writing. A Handbook for International Students. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 44081250
Cottrell, Stella. (2011) Critical Thinking Skills. Developing Effective Analysis and Argument. Basingstoke: Palgrave Macmillan. COBISS.SI-ID – 57400930
MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing. 9th edition. (2021) New York: The Modern Language Association of America. COBISS.SI-ID – 73720835
Stott, Rebecca, Tory Young, Cordelia Bryan (eds.). (2001) Speaking Your Mind: Oral Presentation and Seminar Skills. Harlow; New York: Longman. COBISS.SI-ID - 20676445
Lunsford, Andrea A. (2008) The St. Martin's Handbook. Boston: Bedford/St. Martin's. COBISS.SI-ID - 34194530
The Chicago Manual of Style. 16the edition. (2010) Chicago: University of Chicago Press. COBISS.SI-ID - 3726295