Verbalna morfologija indoevropskih jezikov

Verbalna morfologija indoevropskih jezikov

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, red. prof. dr. Cvetko Orešnik Varja

Vsebina

Poudarek je na besedotvorni predstavitvi indoevropskega glagola: primarno in sekundarno glagolsko deblo, časovna in naklonska debla, diateza, glagolska obrazila, vloga avgmenta in reduplikacije, naglas glagola, neosebne glagolske oblike, perifrastične tvorbe.