Zgodovina avantgard

Zgodovina avantgard

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kos Matevž, prof. dr. Vrečko Janez

Predmet obsega pregled avantgardistične ustvarjalnosti od italijanskega futurizma prek DADE, nemškega ekspresionizma, ruske avantgarde (futurizem, produktivizem, konstruktivizem, proletkult), do zenitizma in nadrealizma in njihove vplive na slovensko avantgardo, kjer bo posebej izpostavljen Kosovelov kontstruktivizem.
Predmet po drugi strani obravnava pojem in zgodovinski razvoj posameznih avantgardnih žanrov, posebej njihovo dehierarhizacijo. Razgrne njihovo motivno in tematsko različnost ter predstavi probleme tudi pri Slovencih. Posebej izpostavi intermedialni značaj zgodovinske avantgarde in naveža na postavantgardo po 2. vojni.

Peter Burger: Theorie der Avantgarde, Frankfurt/Main 1974
Aleš Berger: Dadaizem, nadrealizem, Ljubljana, 1981
Aleksandar Flaker: Poetika osporavanja, Zagreb, 1982
Peter Drews: Die slawische Avantgarde und die Westen, Munchen, 1983
Christina Lodder: Russian Constructivism, London, 1983
Drago Bajt: Ruski avantgardizem, Ljubljana, 1985
Lado Kralj: Ekspresionizem, Ljubljana 1986
Vera Troha; Futurizem, Ljubljana 1993
Janez Vrečko: Srečko Kosovel. Monografija, Ljubljana, 2011