Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje I

Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Mrak Anja, prof. dr. Matajc Vanesa

Predmetni sklop Zgodovina svetovne književnosti 3 prinaša zahtevnejšo obravnavo literarnozgodovinskih tem: specifik obdobij, smeri, tokov in gibanj, ki jih dopolnjuje s posodobljenimi pristopi k literarni zgodovini z vnašanjem prezrtih vidikov literarnozgodovinske tradicije in sodobnih pogledov na konstrukcijo literarnih kanonov v svetovni književnosti. Vaje z nanašanjem na vse našteto uvajajo v suvereno tekstno-analitično in interpretativno uporabo poznavanja literarnozgodovinskih specifik literarnih obdobij, smeri itn. v zgodovinskem razvoju svetovne književnosti in upoštevanju njegove kulturnozgodovinske raznolikosti.

- Tomo Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja : kritični pregled. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 259 str. COBISS.SI-ID – 236661760 (izbrana poglavja)
- Marko Juvan: Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. 383 str. COBISS.SI-ID - 264144640
- Milivoj Solar. Povijest svjetske književnosti: kratki pregled. Beograd : Službeni glasnik, 2015. 414 str. COBISS.SI-ID - 220827148
- Marcel Cornis-Pope, John Neubauer (ur.): History of the literary cultures of East-Central Europe : junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub., 2004-2010. Zv. 1. - XX, 647 str. - 2004 ; Zv. 2. - XXIV, 512 str. - 2006 ; Zv. 3. - XII, 522 str. - 2007 ; Zv. 4. - XI, 714 str. COBISS.SI-ID - 221827840 (izbrana poglavja iz 4 knjig)
- Bill Aschcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. The Empire Writes Back. London in New York: Routledge, 1989. 246 str. COBISS.SI-ID - 6565986 (izbrana poglavja)
- Marta Puxan-Oliva. Narrative reliability, racial conflicts and ideology in the modern novel. New York ; London : Routledge, 2021. 267 str. COBISS.SI-ID - 103164163
- Franco Moretti (ur.), The Novel. Princeton, Oxford 2007. 2 zv. 916 str., 950 str. COBISS.SI-ID - 39891042 (izbrana poglavja)
- Nicholas Roe (ur.): Romanticism. An Oxford Guide. Oxford, New York: Oxford University Press, 2005. 743 str. COBISS.SI-ID - 28885858 (izbrana poglavja)
- Anna Balakian (ur.). The symbolist movement in the literature of European languages. (A comparative history of literatures in European languages = Histoire comparée des littératures de langues européennes , vol. 2). Budapest : Akadémiai kiadó, 1984. 732 str. COBISS.SI-ID – 21718528 (izbrana poglavja)
- Astradur Eysteinsson, Vivian Liska (ur.): Modernism. (A comparative history of literatures in European languages). Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 2007. Vol. 1. - IX, 544 str., ; Vol. 2. - IX, 478 str. COBISS.SI-ID – 29005101 (izbrana poglavja)
- The Cambridge companion to gay and lesbian writing. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. 246 str. COBISS.SI-ID - 44697698
- Sellers, Susan, Gill Plain. A history of feminist literary criticism. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2012. 352 str. COBISS.SI-ID - 63816290
- Timo Müller, Michael Sauter (ur.). Literature, ecology, ethics : recent trends in ecocriticism. Heidelberg : Winter, 2012. 242 str. COBISS.SI-ID - 64145506