Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje I

Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje I

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žunkovič Igor, prof. dr. Matajc Vanesa

Vsebina

Predmetni sklop Zgodovina svetovne književnosti 3 prinaša zahtevnejšo obravnavo literarnozgodovinskih tem: specifik obdobij, smeri, tokov in gibanj, ki jih dopolnjuje s posodobljenimi pristopi k literarni zgodovini z vnašanjem prezrtih vidikov literarnozgodovinske tradicije in sodobnih pogledov na konstrukcijo literarnih kanonov v svetovni književnosti. Vaje z nanašanjem na vse našteto uvajajo v suvereno tekstno-analitično in interpretativno uporabo poznavanja literarnozgodovinskih specifik literarnih obdobij, smeri itn. v zgodovinskem razvoju svetovne književnosti in upoštevanju njegove kulturnozgodovinske raznolikosti.